Spektrum af den planetariske tåge M57


Spectrum of PN M57
Som det ses udsendes det meste lys som den blågrønne linie fra O III ved 500,7nm. Det røde lys i de ydre dele af tågen skyldes forbudte linier i nitrogenioner og Balmerlinien H-alfa.
På spektret nedenfor er 2. aksen forstørret 5x, hvorved en del svagere linier bliver synlige.

M57 spectrum with identified  components Spektrum af M57 fra 11/06-2006 med markering de tydeligste linier. Den centrale stjerne ses næsten ikke, da dens spektrum er kontinuert, og dens visuelle størrelsesklasse er på bare 14,7. Det er en hvid dværg på størrelse med Jorden, men temperaturen er ca 120.000K, så dens reelle lysstyrke er meget større end mag 14,7, fordi næsten alt lys udsendes i det ultraviolette område. En lille del af stjernens lys ioniserer de gasskyer, som stjernen udsendte da den forlod rød kæmpe stadiet, og får ringtågen til at lyse med mv = 8,8, dvs 250 gange klarere end stjernen selv i det visuelle område. Sammenlignet med Solen udsender Ringtågen ca 75x så meget lys. Afstanden er ca 2300 lysår og diameteren ca 1 lysår.
I løbet af de 5 minutters eksponeringstid er der på grund af lysforureningen her 20km fra København 3 tydelige linier ved 435,8 (Hg I), 546,1 (Hg I) og 557,7 (O I). Linierne kunne selvfølgelig være fjernet ved at trække baggrunden fra, men i stedet er de blevet benyttet til at kalibrere spektret.


Opdateret d. 12.1.2007