Løvens stjerner og objekter


Map of Leo created with PP3
Løven (Leo) ligger langt fra retningen til Mælkevejen, hvilket gør det muligt at se mange galakser i dette stjernebillede i dyrekredsen.
Den stiplede, røde linie markerer ekliptika, som passerer tæt forbi Løvens klareste stjerne, Regulus. M65 og M66 udgør to af galakserne
i Leo-trioen. En anden samling galakser er centreret omkring M95 og M96. De fleste af disse galakser hører til Virgohoben, som med
ca 1000 galakser har sit centrum lige bag ved Løven.
Stjernen Wolf 359 er en af Solens nærmeste naboer, en rød dværgstjerne, som normalt er alt for lyssvag til at kunne ses, men som
lejlighedsvis blusser op (flare). Den er ikke med på nogen af billederne her og ej heller på et spektrum endnu.


Akira Fujii image of Leo Alfa Leo, Regulus, B7V Beta Leo, Denebola, A3V Gamma Leo, Algieba, K1-IIIbCN-0.5,  G7IIICN-I Delta Leo, Zosma, A4V Epsilon Leo, G1II Zeta Leo, F0III Eta Leo, A0Ib Theta Leo, A2V Iota Leo, F4IV Kappa Leo, K2III Lambda Leo, K5III Mu Leo, K2IIIbCN1Ca1Ba Nu Leo, B9IV Xi Leo, K0III-IIIbBa Omicron Leo, A5V+F6II Pi Leo, M2IIIab Rho Leo, B1Ib Sigma Leo, B9.5Vs Chi Leo, F2III-IVv Psi Leo, M2IIIab R Leo, M8IIIe, Mira star 60 Leo, A1m, metal lines, strong magnetic fields 54 Leo, A1V, A2Vn, close double. M65, M66 NGC28xx, the Leo trio of galaxies M95, M96,  M105 and more galaxies NGC2903 galaxy
Peg eller klik med musen på de klare stjerner og se deres navn eller spektrum.

Spektre og billeder af objekter i Løvena Leonis
alfa Leonis, Regulus  B7Vb Leonis
beta Leonis, Denebola   A3Vg Leonisd Leonis
delta Leonis, Zosma   A4Ve Leonis
epsilon Leonis,  G1IIz Leonis
h Leonis
eta Leonis,  A0Ibq Leonis
theta Leonis, A2Vk Leonis
kappa Leonis,  K2IIIl Leonis
lambda Leonis,  K5IIIm Leonis
mu Leonis,  K2IIIbCN1Ca1Bar Leonis
rho Leonis, B1IbR Leonis
R Leonis, Mira type variable of type M


60 Leonis
60 Leonis, A1m
Opdateret d. 8.2.2007