Stjerner og objekter i Cepheus

Map of Cepheus created with PP3l Cephei
A very hot luminous supergiant and suspected runaway star. Click to enlarge!
Lambda Cephei hører til OB3 associationen i Cepheus, dvs en gruppe på ca 40 unge, blå stjerner, der blev dannet for 7-10 mio år siden
nær stjernetågen der omgiver den åbne hob NGC 7160 i Cepheus. Lambda ligner på mange måder Theta Orionis, den største stjerne i
trapezet i centrum af Oriontågen. De hører begge til de aller tungeste og varmeste O-stjerner, men lambda er speciel ved at have en
usædvanlig stor egenbevægelse i retningen bort fra NGC 7160. Det tyder på, at den ved en voldsom proces er blevet slynget ud af hoben.
Der kendes flere eksempler på sådanne "runaway stars" nær OB associationer.
Spektret af lambda Cephei viser tydelige, smalle HeI- og HeII-linier og svage Hydrogen-linier i overensstemmelse med fotosfære-
temperaturer omkring 40.000K og en masse på ca 40 solmasser. Stjernen udsender derfor det meste lys i det ultraviolette område,
så den visuelle størrelsesklasse er ikke et rimeligt mål for stjernens energiudsendelse. Afstanden er ca 2400 lysår.


m Cephei
A red, luminous supergiant with a diameter of 5-7 AU. Click to enlarge!
My Cephei eller Herschel's Granatstjerne er en af Mælkevejens største, tungeste og mest lysstærke stjerner, måske kun overgået i
radius af VV Cephei - se næste stjerne. På grund af en fotosfæretemperatur på ca 3600K udsender den det meste lys i det røde og
infrarøde område. Efter at have gennemløbet hovedseriefasen med Hydrogen-fusion på rekordtid, udvikler den nu i rød superkæmpe
stadiet en skalstruktur med jern i centrum og ender med en supernova eksplosion.
Spektret viser tætte, smalle absorptionslinier fra neutrale metaller i My Cephei's udstrakte, tynde fotosfære, som ville række ud
forbi Jupiters bane, hvis den blev anbragt på Solens plads! Massen anslås til 40 solmasser og afstanden 2400 lysår.


VV Cephei
a close double star of two very luminous components of very different spectral type. Click to enlarge!
VV Cephei overgår My Cephei i lysstyrke, men er ikke desto mindre en hel størrelsesklasse mindre lysstærk i det visuelle område.
Det skyldes dens endnu større diameter kombineret med lavere atmosfæretemperatur (3300K), for begge stjerner befinder sig i ca 2000
lysårs afstand fra os. Med en radius på 8 AE (1AE er en jordbaneradius) er VV Cephei Mælkevejens pt største stjerne, men den holder
ikke længe! Som lysstærk superkæmpe afstøder den i ujævnt tempo de yderste lag i en kraftig stjernevind, hvilket medvirker til de
kraftige emissionslinier i spektret. En anden grund til emissionslinierne er at den røde superkæmpe afgiver store mængder stof
til en 5-10 solmasser tung O- eller B-stjerne, der omkredser den røde kæmpe, og som med perioden 20,2 år formørkes af den.
Ellers ser man ikke meget til ledsageren i spektret, som ligner spektret af My Cephei meget. Inden længe vil den røde kæmpe eksplodere
som supernova, og måske vil ledsageren følge efter nogle få millioner år senere, eller blive sendt afsted med stor fart som "runaway star".
Se mere herom under lambda Cephei.
Opdateret d. 1.2.2007