Solformørkelsen set fra Greve Gymnasium startede KL 10.06, toppede KL 11.12 og sluttede KL 12.22.

I et bånd henover Spanien og Afrika kunne formørkelsen ses som ringformet, mens den i Danmark

blev ca 33% formørket på sit højeste.

Solskiven ses her gennem et Baader filter, som dæmper sollyset ca 100.000 gange. Man ser ingen

tydelige solpletter – solen er meget lidt aktiv netop nu – og der er lidt skyer over Greve.

 

 

 

Eleverne fra fysik- og astronomiholdet styrer teleskoperne – her en 8” Schmidt-Cassegrain med Baader-filter.

Foto Jan Agerbo

 

 

Billedet ovenfor er taget med mobiltelefon!  Marianne Faxøe fra astronomiholdet holdt sin mobiltelefon

hen til 40mm okularet på 8” spejlteleskopet og trykkede på udløseren!

Teleskopet er selvfølgelig forsynet med et solfilter (Baader), ellers ville mobilen ikke overleve.

Billedet blev taget da solformørkelsen var nær maximum.

 

 

 

 

 

Formørkelsen set gennem Det Mobile Observatoriums H-alfa filter. Trods den ringe solaktivitet

ses et par flares. Flares skyldes magnetiske felter på solens overflade, som ofte starter og ender

i solpletter, dvs områder med lavere temperatur end de normale 5700 grader. De flares, der ses

på billedet er betydeligt større end Jorden! Jordens radius er knap 1% af Solens, så Jorden ville

være ca 1mm i diameter på en typisk dataskærm.

Foto Jørgen Albertsen

 

 

 

 

 

 

Det Mobile Observatoriums H-alfa teleskop. H-alfafilteret slipper kun rødt lys med en bestemt bølgelængde

svarende til Balmerlinien fra Hydrogenatomer igennem teleskopet. Man ser derfor de områder på Solens

overflade og korona, hvor der er Hydrogen med meget høj tæthed og temperatur. Monteringen sørger for

at teleskopet drejer ganske langsomt for at kompensere for Jordens rotation.

Foto Jan Agerbo

 

 

 

 

 

 

Teleskoperne med H-alfa filter var klart de mest populære hos både elever, lærere og pedeller!

Foto Jan Agerbo

 

 

 

 

 

 

 

 

Jette Marcher (AFKB-medlem og tidligere astronomielev) styrede Astronomisk Forening for Køge Bugts H-alfa teleskop.

Foto Jan Agerbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens fra AFKB demonstrerer solformørkelsen med sit Newton spejlteleskop med Baader filter.

Foto Jan Agerbo

 

 

 

 

 

 

 

 

Solformørkelsen følges med en Celestron C5 Schmidt-Cassegrain med Baader solfilter.

Både Greve Gymnasiums egne elever og lærere, og elever fra skoler i Greve Kommune, var på visit.

Foto Sanne Yde Schmidt

 

 

Aktiviteten blev gennemført af Greve Gymnasium og Astronomisk Forening for Køge Bugt (AFKB).

Elever fra GG’s astronomi- og FYSIK-hold styrede teleskoperne sammen med medlemmer af AFKB.

Det anvendte udstyr tilhører dels medlemmerne af AFKB, dels Det Mobile Observatorium i Roskilde Amt

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------