Mælkevejens objekter

M42  The Orion Nebula
M42 - Oriontågen. M42 er det nærmeste område i vores Mælkevej, hvor der foregår stjernedannelse.
Afstanden er ca 1900 lysår og Oriontågen ligger sammen med vores eget solsystem i en sidegren til en af
Mælkevejens spiralarme.
Omkring den øverste stjerne i Orions sværd finder man "Running Man Nebula", NGC 197x (NGC1977, 1975, 1973),
som er en blålig reflektionståge.
60mm refractor f/6 48x30s SXV-H9C 16/11-2006. JA. Site: Boderne, Bornholm, DK.


NGC1977 - Running Man Nebula in Orion
Detalje af NGC1977, refleksionstågen, der omgiver den unge, åbne hob NGC 1981 øverst i Orions sværd.
Afstanden er omtrent den samme som til Oriontågen, dvs ca 1900 Lysår.
105mm Refraktor f/6,2 MX916 65x30s 121005 JA.


M42 The Orion Nebula
Oriontågen med trapezet i midten. Det er stjernerne i centrum af Oriontågen, der sørger for at ekscitere
hydrogengassen og danne himlens klareste emissionståge. 105mm refraktor f/6,2 89x20s SXV-H9C 141104 JA.


IC434 Horsehead Nebula and NGC2024  Flame Nebula in Orion
Hestehovedtågen IC434 og Flammetågen NGC2024 i Orion lige under venstre bæltestjerne, Zeta Orionis eller Alnitak
(N er til venstre). Tågen mellem Hestehovedet og Flammetågen er en emissionstågen B33.
60mm refraktor f/6 SXV-H9C 20x120s 081204 JA.


Horsehead nebula in Orion
Hestehovedtågen i farver.
60mm refraktor f/6 SXV-H9C 18x4m 29/11-2006. JA.


IC434 - Horsehead Nebula in Orion
Detalje af Hestehovedtågen. Hestehovedet er en del af en større tåge, som absorberer lyset
fra de bagvedliggende stjerner. Afstanden er ca 1900 Lysår.
105mm refraktor f/6,2 MX916 72x1m 121005 JA.


M45  The Pleiades with surrounding excitation nebula
Pleiaderne eller syvstjernen er en ung stjernehob med mange lysstærke, blå kæmper.
De befinder sig ca 410 lysår fra os midt i en interstellar støvsky, som reflekterer stjernernes lys.
Alle hobens stjerner blev formentlig dannet for ca 50 mio år siden.
60mm refraktor f/6 SXV-H9C 28x1m 161106 JA. Boderne, Bornholm, DK.


Rosetta nebula in Monoceros
NGC2237 eller Rosette-tågen i Enhjørningen (Monoceros) er en H-alfa emissionståge, der exciteres af de nydannede, lysstærke OB-stjerner i den åbne
stjernehob NGC2244 i midten af tågen. Ligesom i Oriontågen foregår der livlig stjernedannelse i denne store gassky, som dækker et areal på himlen,
der er ca 5 gange større end månen.
OB-stjernerne i midten af tågen er kun ca 4 mio år gamle, men alligevel er den lysstærkeste HIP markant gullig som tegn på, at den alledere har
gennemløbet hovedseriefasen og er på vej til rød superkæmpe-stadiet.
Rosette-tågens diameter er ca 50 lysår og afstanden er ca 4500 lysår.
360mm f/6 optik 32x1m SXV-H9C 31/1-2005 JA.


Veil nebula in Cygnus
Slørtågen i Svanen (Cygnus) er en supernovarest, som fortsat udsender lys på grund af molekylernes kollision med det
interstellare stof.
105mm APO f/6 30x1m SXV-H9C 9/9-2006. JA.


NGC7380 emission nebula in
Emissionstågen NGC7380.
105mm APO f/6 30x1m SXV-H9C 9/9-2006. JA.


M1 Krabbetågen i Taurus MX7C JA
M1 Krabbetågen i Tyren (Taurus).
Krabbetågen opstod ved en supernovaeksplosion, som kinesiske astronomer beskrev i
år 1054 e Kr. Afstanden til os er ca 6.300 lysår og den samlede energiudsendelse er
75.000 gange større end solens!
Før man opdagede pulsarerne var det en gåde hvor Krabbetågen fik sin enorme energi fra,
men nu ved vi, at det er den kompakte neutronstjernes rotationsenergi, som er kilden.
Den roterer ca 30 gange i sekundet, altså med en rotationstid på 0,033 sekunder.
Celestron 9,25 f/7 56x20s MX7C 030904 JA.


M57 - the ring nebula in Lyra
M57 eller Ringtågen i Lyren (Lyra) er en ung, lysstærk planetarisk tåge.
Den planetariske tåge udsender lys, fordi den til stadighed ekciteres af UV-
og røntgenstråling fra den hvide dværgstjerne i centrum. Stjernen er på størrelse
med Jorden, men har en overfladetemperatur på godt 100.000 grader, så lysstyrken
bliver ca m=15.
VISAC 200mm f/7 55x1m SXV-H9C 180506 JA.


M57 in Lyra - actual pixels.

M57 Ringtågen i Lyren (Lyra) i større forstørrelse.
Stjernen i centrum af den planetariske tåge er resterne af den
stjerne, som for få tusinde år siden dannede tågen ved at afstøde
sine yderste lag. Solen forventes at gennemløbe samme udvikling om
ca 5 mia år.
Visac 200mm f/7 55x1m SXV-H9C 180506 JA.


M27 Dumbbell nebula
M27 Håndvægttågen i Ræven (Vulpecula) er den flotteste planetariske tåge
på vores breddegrader. Den centrale stjerne er en hvid dværg med en overflade-
temperatur på 85000 grader. Stjernen får hele tågen til at lyse 100 gange
kraftigere end solen.
Afstanden er ca 1250 lysår.
Cel. 9,25 F7 MX7C 40x20s 22/5-2004. JA.


Nova in M27: Photo 2005/08/15.95 UT
Nova i retning af M27 fotograferet 2005/08/15.95 UT.
Desværre opdagede jeg ikke, den ekstra lille plet, som først blev registreret ca 1 uge efter eksplosionen fandt sted.
Novaen blev opdaget af Joerg Hanisch (Tyskland) og Hans-Goeran Lindberg (Sverige)den 17-18. august.
Sammenlign med optagelsen ovenfor fra sidste år.
Cel.9,25 f/6 MX7C 45x30s 2005/08/15,95 UT JA


Nova still visible in M27 at 2005/08/30.90 UT
Novaen i M27 stadig synlig den 30/8-2005 KL 21.50 UT.
Cel.9,25 f/6 MX7C 90x20s 2005/08/30,90 UT JA


M76 - The little Dumbell nebula
M76 - Den lille Håndvægttåge - er en planetarisk tåge i Perseus. Tågen lyser fordi den centrale stjerne, en hvid dværg
med en overfladetemperatur på ca 60.000 grader og m = 16,6, eksiterer gassen. Afstanden til M76 formodes at være
3-4000 lysår.
Cel.9,25 f/6 MX7C 65x20s 030904 JA


M97 Owl nebula in Ursa Major
M97 Ugletågen i Store Bjørn (Ursa Major). Lyssvag planetarisk tåge med kompliceret
struktur, sandsynligvis fordi den er dannet af et flerstjernesystem. Afstanden er
ikke kendt med sikkerhed, men skønnes at være ca 2500 lysår.
Cel.9,25 f/4 MX7C 70x30s 14/3-2004 JA.


NGC 2392 Eskimo nebula in Gemini
NGC 2392 Eskimo-tågen i Tvillingerne (Gemini). Tågen er bare 45" i diameter og befinder sig i en afstand på
ca 5.000 lysår. Selve den planetariske tåge har en diameter på ca 1,5 lysår.
Cel. 9,25 f/7 SXV-H9C 70x30s 28/1-2005. JA.


NGC884_869, Perseus double cluster
NGC 869 og 884, dobbelthoben i Perseus. Hobene ses tydeligt med en binokulær kikkert, men også fint i
et teleskop ved lav forstørrelse. De to åbne hobe er meget unge, henholdsvis 3 mio og 6 mio år, og befinder
sig i afstanden 7500 lysår fra os.
Vixen 130mm Newton F=720mm SXV-H9C 24x30s 11/11-2006. JA.


M41, open cluster in Canis Major.
M41 i Store Hund (Canis Major). Denne åbne hob med ca 100 stjerner indenfor en diameter på 25 lysår finder man ca 4 grader stik syd for Sirius
Den klareste stjerne nær centrum har m=6,9, og hele hoben er ca 220 mio år gammel.
357mm refraktor f/6 SXV-H9C 30x30s 16/11-2006 Boderne, Bornholm. JA.


M36, open cluster in Auriga with neibouring NGC xxxx cluster
M36 er den ene af de 3 lysstærke åbne hobe i Kusken (Auriga). Det er en ung hob af ca 60 stjerner
indenfor et område med en diameter på 15 lysår. Afstanden er ca 4000 lysår. De klareste stjerner i hoben har m=9.
Vixen 130mm Newton F=720mm SXV-H9C 15x1m 11/11-2006. JA.


M37, open cluster in Auriga.
M37, den stjernerigeste af de 3 åbne hobe i Kusken (Auriga) med op mod 500 stjerner indenfor en diameter på 25 lysår.
Spektroskopiske undersøgelser på hoben viser, at den må være ca 300 mio år gammel, og det forklarer også de mange røde kæmper.
Afstanden er ca 4400 lysår. Vixen 130mm Newton F=720mm SXV-H9C 12x1m 11/11-2006. JA.


M38, open cluster in Auriga. neibouring cluster is NGC 1907
M38 og NGC 1907 i Kusken. 2 åbne hobe med lidt forskellige aldre og afstande til os. M38 er ca 220 mio år gammel
med en rød kæmpe på m=7,9 i midten, mens NGC 1907 ½ grad sydligere indeholder adskillige røde kæmper, som
tegn på større alder og afstand.
Alderen er 440 mio år og afstanden er 4500 lysår.
Takahashi 60mm f/6 SXV-H9C 25x30s 16/11-2006. Boderne, Bornholm. JA.


M46, open cluster in Puppis with planetary nebula NGC2438
M46 eller NGC 2437. Åben hob i stjernebilledet Agterskibet (Puppis) med den planetariske tåge NGC 2438.
Takahashi 60mm refraktor f/6 SXV-H9C 45x30s 16/11-2006. Boderne, Bornholm. JA.


M47, open cluster in Puppis.
M47 i stjernebilledet Agterskibet (Puppis) ikke langt fra M46. Ung åben hob domineret af nogle få, blå kæmper.
Takahashi 60mm refraktor f/6 SXV-H9C 20x30s 16/11-2006. Boderne, Bornholm. JA.


NGC 7789, open cluster in Cassiopeia
NGC 7789, en ret lysstærk men overset åben hob i Cassiopeia. Ses til højre for W'et mellem stjernerne Rho og sigma.
Hoben indeholder et stort antal næsten lige lysstærke stjerner der får den til at ligne en tåge i en almindelig kikkert.
Afstanden er ca 8000 lysår og hobens alder er bestemt til 1,6 mia år ud fra dens HR-diagram.
Takahashi 60mm refraktor f/6 40x30s SXV-H9C xxxx JA.


M3 Globular cluster in Canes Venatici
M3 Kugleformet hob i Jagthundene (Canes Venatici). Afstand ca 30.000 lysår.
APO 105mm f/6,2 30x30s SXV-H9C 5/5-2006 JA.


M5  Kuglehob i Slangehovedet (Serpens Cauda)
M5 Kuglehob i Slangehovedet (Serpens Cauda). Afstand ca 30.000 lysår.
Refraktor 105mm f/6,2 12x10s MX7C 010203 JA.


M13 in Hercules - very old red giants dominate the light from this global cluster
M13 i Herkules, den flotteste kuglehob på den nordlige stjernehimmel. Mælkevejens kuglehobe domineres af
meget gamle, metalfattige, røde kæmper, som giver hele hoben et rødligt skær. Som man kan se er der også en del
mindre lysstærke blålige stjerner i denne store hob med omkring 1 mio stjerner indenfor en diameter på ca 170 lysår.
Afstanden er ca 25.000 lysår.
Visac 200mm f/7 40x1m SXV-H9C 18/5-2006 JA.


M15 Globular cluster in Pegasus
M15 i Pegasus er en af de store, kompakte kugleformede stjernehobe i Mælkevejen.
Den ligger i afstanden 34.000 lysår og har en diameter på ca 120 lysår.
Kuglehoben er usædvanlig ved at indeholde adskillige pulsarer og et par planetariske
tåger, som dog ikke er synlige på billedet.
SCT 9,25 f/7 25x20s SXV-H9C 23/9-2005 JA.
Mere om M15 og den planetariske tåge Pease 1 her


Gooking at M16 (upper) and M17 below between trees. Click to enlarge
M16 Ørnetågen og M17 Omegatågen set lavt mod syd mellem træer. Begge emissionståger er stjernedannelsesområder beslægtet med Oriontågen.
Afstanden er ca 6000 lysår.
Canon FD optik 85mm f/1.8 SXV-H9C 1x1m 20/04/2007 JA


M16, the Eagle Nebula
M16, Ørnetågen, er et fantastisk område i vores galakse, hvor der i søjler af kold hydrogengas og støv dannes nye stjerner og solsystemer.
M16 minder en del om Oriontågen, men afstanden til Ørnetågen er ca 3 gange større, ca 6000 lysår, og den ligger i stjernebilledet
Slangen (Serpens). Det er de nydannede tunge og lysstærke stjerner på billedet, der "blæser" støv og gas væk undtagen de steder, hvor stjerner
og solsystemer er ved at blive dannet.
Hubble Space Telescope har taget nogle berømte, detaljerede billeder af netop denne spændende tågedannelse.
Newton 11" f/4.5 SXV-H9C 7x30s 16/05/2007 JA.


M17 Omega nebula in Sagittarius
M17 i Skytten er et vanskeligt objekt da den ved kulmination kun er 20grader over horisonten i Danmark.
Den markante lyserøde farve på Omegatågen skyldes dels H-alfa emission fra atomar hydrogen, dels reflekteret lys fra
tågens støvpartikler. Inde i tågen foregår der livlig stjernedannelse ligesom i M16 ovenfor.
Vixen R200SS f/4 35x30s MX7C 16/05/2007 JADet sorte hul i Mælkevejens centrum


Mælkevejens centrum huser en radiokilde SgrA*, som har vist sig at være sammenfaldende med et supertungt sort hul på ca
2,6 +- 0,2 Mio solmasser. Observationer siden 1992 af lysstærke stjerners bevægelse viser positionen af det sorte hul!
Opdateret d. 23.10.2007