Galakser udenfor den lokale gruppe


M51, the famous Whirlpool Galaxy-pair in Canes Venatici
M51 Hvirvel-galaksen i Jagthundene (Canes Venatici).
M51 er en stor og meget aktiv galakse, formentlig på grund af kollisionen med den anden galakse, NGC5195.
M51's kerneområde er usædvanlig lysstærkt i lighed med Seyfert II galakser. Afstanden er ca 37 Mio lysår.
Newton 11" f/4.5 240x30s SXV-H9C 260307 JA.


M81 - Bode's galaxy in Ursa Major
M81 - Bodes galakse er den største af UMa-trioen. Dens halo overlapper haloerne af M82 og NGC3077, som udgør trioen
af vekselvirkende galakser. Haloen ses dog ikke på amatør CCD-billeder, men i UV-optagelser optaget med Chandra-teleskopet.
Afstanden er ca 12 Mio lysår.
VISAC 200mm f/6 135x1m SXV-H9C 230306 JA.


M82 - the Cigar Galaxy in Ursa Major
M82 er en kantstillet galakse i Store Bjørn. M82 hører til samme hob som M81 ovenfor.
M82 er en irregulær "Star Burst" galakse, formentlig et resultat af en kollision med M81 indenfor den sidste milliard år.
Observationer med røntgenteleskopet Chandra har vist, at M82 huser et middeltungt sort hul, der ligger forskudt ca 600 lysår i forhold til galaksens centrum.
Newton 11" f/4.5 57x30s SXV-H9C 260307 JA.


M81 and M82 in Ursa Major
M81 og M82 i samme felt. Nord er til højre.
Takahashi refraktor 60mm f/6 56x2m SXV-H9C 120405 JA.


NGC2403_26x20s_210303 JA
NGC2403 eller Caldwell 7 ligger i Giraffen (Camelopardalis) og tilhører samme hob som M81 og M82 i Store Bjørn
(Ursa Major). Afstanden er 12 mio lysår.
I juli 2004 sås en meget lysstærk supernova i denne galakse. Forløberen, en meget lysstærk kæmpestjerne
kan svagt anes på dette billede. Se iøvrigt afsnittet om supernovaer.
Apo 105mm f/6,2 26x20s MX7C 210303 JA.


NGC2403 in Camelopardalis with supernova 2004dj
NGC2403 optaget 05/10-2005, dvs mere end et år efter supernovaeksplosionen, som stadig er klart synlig med størrelse
m = 17,2.
Celestron SCT 9,25" f/7 45x1m MX7C 051005 JA.


M101 imn Ursa Major
M101 Pinwheel galaksen i Store Bjørn. Kæmpestor men ikke særlig lysstærk, så den er vanskelig at se
og fotografere. Afstanden er 27 mio lysår. M101 er den største galakse i en hob på ialt 10 galakser.
Cel. 9,25" f/4 152x20s MX7C 170404 JA.


NGC891 eller Caldwell xx i Andromeda
NGC891 eller Caldwell 23 er en stor, kantstillet spiralgalakse i Andromeda med tydelig central støvskive. Afstanden er 10 Mio lysår.
Celestar 8" f/6,3 30x30s MX7C 230203 JA.


NGC6946 in Cepheus
NGC6946 i Cepheus på grænsen til Svanen (Cygnus) er en stor spiralgalakse med løstvundne spiralarme.
Den ligger i afstanden ca 18 mio lysår dvs lidt udenfor den lokale hob. Da vi ser den i en retning tæt på
Mælkevejens plan, er billedet oversået af forgrundsstjerner fra Mælkevejen.
Refraktor 105mm f/6,2 80x30s MX7C 100804 JA.


NGC4244
NGC4244 eller Caldwell 26 er en meget slank galakse uden central udbuling. Den er også en af de få galakser, hvor hastighedsprofilen viser faldende hastighed med afstanden til centrum.
Celestar 8" f/6,3 42x10s MX7C 240303 JA.


M109 in Ursa Major
M109 i Store Bjørn (Ursa Major) er en bjælke-galakse der ligger 55 mio lysår fra os.
Den ligger ganske tæt på gamma-UMa.
Cel. 9,25" f/6 70x30s MX7C 250304 JA.


M100 in Coma Berenices
M100 i Berenices lokker (Coma Berenices) hører til Virgo hoben og er ca 56 mio lysår borte.
De små galakser på billedet er NGC 4322 øverst i billedet og NGC 4328 til venstre.
M100 har spillet er stor rolle i fastlæggelsen af afstande i Universet med cepheidemetoden.
M100 anses for at være meget lig vores egen galakse Mælkevejen.
Cel 9,25" f/6,3 70x30s MX7C 040304 JA.


M64 _ Black eye galaxy in Coma Berenices
M64 i Berenices lokker kaldes også øje-galaksen. Denne smukke galakse er i virkeligheden 2 galakser i kollision.
Spektroskopiske undersøgelser har nemlig vist, at gassen i de yderste dele roterer den modsatte vej af
galaksens stjerner. Dens store lysstyrke skyldes talrige nydannede blå kæmpestjerner, en direkte følge af
kollisionen. Afstanden til M64 er ret usikker, da man ikke har observeret cepheider i dens arme.
Cel 9,25" f/6,3 53x30s MX7C 040304 JA.


M64, Black eye Galaxy in Canes Venatici. Click for image in resolution
M64 i farver optaget med en 11" Newton. Der er en del coma i billedets randområder, da der ikke er benyttet coma-correktor.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
Newton 11" f/4.5 97x30s SXV-H9C 120407 JA.


M94 - a starburst galaxy in Canes Venatici. Click to enlarge.
M94 skylder sit sære udseende, at de unge, blå kæmper alle er dannet i en ring rundt om galaksens centrum. M94 klassificeres som en "starburst" galakse, og er en af de nærmeste af slagsen. Uden for ringen af blå kæmper strækker den mere anonyme del af galaksen sig med svag spiralstruktur. Indenfor ringen befinder sig en usædvanlig stor og lysstærk kerne af røde kæmper, de stjerner, der for få mio år siden var blå kæmper, da starburst zonen befandt sig der.
M94 udgør sammen med M64 og 8 små galakser en løs hob, lidt udenfor den lokale hob. Diameteren af M94 er ca 30.000 lysår og afstanden ca 15 mio lysår.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
Newton 11" f/4.5 SXV-H9C 46x30s 07/04/2007 JA.


M61 in
M61 er en bjælkegalakse, der ligger i Virgohoben i ca 60 mio lysårs afstand.
Galaksen øverst til højre er NGC4292, mens galaksen til venstre er anonym.
Cel. 9,25" f//4 70x20s MX7C 170404 JA.


M104_Sombrero galaxy in Virgo
M104 eller Sombrero galaksen i Virgo hoben er ca 50 mio lysår borte og ligger i udkanten af hoben.
Alt på denne spiralgalakse er i overstørrelse: stor central udbuling som tegn på et velvoksent sort hul
i galaksens centrum. Stor koncentration af støv i skiven, hvilket giver den udseende som en mexikansk hat.
Stor halo med flere hundrede kuglehobe. M104 har en anselig rødforskydning idet den fjerner sig fra Mælkevejen
med 1000 km/s.
Apo 105mm f/6,2 15x30s MX7C 010203 JA.


M106 - Bright spiral with a active galactic nucleus (AGN)
M106 i Jagthundene (Canes Venatici) er en aktiv spiralgalakse med en meget lysstærk kerne (AGN).
Observationer fra satellitbårne instrumenter har afsløret 2 modsat rettede jets der udgår fra galaksens kerne,
som også er synlig i røntgenstråling. Denne struktur er karakteristisk for galakser, der huser et
supertungt sort hul i kernen. Galaksen er ca 30.000 lysår i diameter og med en afstand på 25 mio lysår
en af de nærmeste Seyfertlignende galakser.
Galaksen til højre i billedet er en kantstillet spiralgalakse NGC4248.
Newton 11" f/4.5 120x1m SXV-H9C 01/03/2007 JA.


M106 in Canes Venatici
M106 - se teksten til billedet ovenfor. Cel 9,25 f/6,3 120x30s MX7C JA.


M108 in Ursa Major
M108 er en næsten kantstillet galakse tæt på Ugletågen M97 og Karlsvognens baghjul, stjernen Merak.
M108 er en noget aparte galakse uden tydelig kerne eller spiralstruktur, men med en kaotisk fordeling af støv og stjerner.
Den ligger i afstanden 45 mio lysår.
Cel 9,25 f/6,3 170x30s MX7C JA.


M108 in Ursa Major
M108 i farver.
Newton 11" f/4.5 108x30s SXV-H9C 16/05/2007 JA


NGC463 in Canes Venatici, Vixen R200SS F4, Click to enlarge
NGC4631 er en kæmpestor kantstillet, galakse med asymmetrisk profil formentlig som følge af en kollision med den lille
elliptiske dværggalakse, NGC 4627, som ses ovenover. Galaksen befinder sig i Jagthundene (Canes Venatici).
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
Vixen R200SS f/4 120x30s SXV-H9C 15/04/2007 JA.


M63 Sunflower galaxy in Canes Venatici. Click for larger image.
M63 eller Solsikkegalaksen er en særpræget marmoreret galakse. Den hører til samme hob som Hvirvelgalaksen M51 og begge ligger i afstanden
37 Mio lysår i Jagthundene (Canes venatici).
Newton 11" f/4.5 42x1m SXV-H9C 140307 JA.


NGC6503 in
NGC6503 i Dragen (Draco).
Cel 9,25" F6,3 19x30s MX7C 080304 JA.


NGC2903 in Leo
NGC2903 er en meget præsentabel og lysstærk bjælke-galakse i Løven (Leo) foran løvens hoved.
Lysstyrken skyldes talrige klynger af unge blå kæmpestjerner, som giver spiralarmene et knudret udseende.
Galaksens hastighedsprofil viser, at vi langtfra ser vinkelret ind på galaksens plan, men tværtimod ser den
under en lille vinkel. NGC2903 er omgivet af en række mindre galakser.

Afstanden er 20,5 mio lysår.
Celestar 8" f/6,3 38x30s MX7C 110204 JA.


The Leo Trio of M65, M66 and NGC 3628. Click to enlarge.
M65, M66 og NGC3628 udgør den berømte trio i Løven (Leo).
Refraktor 60mm f/6 10x3m SXV-H9C 31/01-2005 JA.


M66 and M65 in Leo. Vixen R200SS f/4
M65 0g M66 i Løven (Leo).

Afstand ca 35 mio Lysår.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
Vixen R200SS f/4 52x30s SXV-H9C JA.


NGC3628_53x20s_231203_SCT8
NGC 3628, den øverste af trioen i Løven (Leo). Som M66 bærer NGC3628 præg af at have kollideret med en anden galakse, formentlig M66.
Celestar 8" f/6,3 53x20s MX7C 231203 JA.


NGC4565_24x30s_130203
NGC 4565 eller Caldwell 38 er en stor kantstillet spiralgalakse i Berenices lokker (Coma Berenices).
Galaksen nederst til højre er NGC 4662.
Refraktor 105mm f/6,2 24x30s MX7C 130203 JA.


NGC4565 in Coma Berenices
NGC4565 i Coma Berenices. Optagelse med Cel 9,25" f/6,3 25x30s MX7C 040304 JA.


NGC7331 in Pegasus
NGC7331 er en Mælkevejslignende galakse i Pegasus, en majestætisk
galakse til trods for, at den ligger i afstanden ca 50 Mio lysår.
Nord er til højre. De 3 mindre galakser oven over, fra venstre NGC7337,
7335 og 7336, er i virkeligheden ca 10 gange så langt borte som NGC7331.
Det store infrarøde rumteleskop Spitzer har studeret
galaksens opbygning i detaljer.
Cel. 9,25" f/7 65x20s MX7C 100904 JA.


NGC7331 in Pegasus
NGC7331 i Pegasus. Nord er til højre.
Refraktor 105mm f/6,2 60x20s MX7C 140804 JA.