Lys, syn og CCD

Om CCD kameraet i spektrografen

The Starlight Xpress MX916 camera specification:


MX916 sensor Quantum efficiency QE
Lys kan opfattes dels som bølger, dels som en strøm af partikler. Med et digitalkamera eller et astro-CCD kamera tæller man simpelthen hvor mange fotoner, der rammer hver enkelt lille rektangulære billedelement, pixel, som CCD'en består af. De mest effektive, professionelle CCD-kameraer kan registrere omkring 95% af alle fotoner, der rammer CCD'en, men 65% som MX916 kan præstere midt i det synlige spektrum er stadig 30-50 gange bedre end de bedste traditionelle film.Om synssansen, stave og tappes følsomhed


sensitivity of rods and cones in the retina
Sammenlignes følsomhedskurverne for øjets sanseceller ser man klart CCD'ens fordele i det røde og nære infrarøde område. Om følsomheden af øjet er der at sige, at vi netop kan se en stjerne af mv=6, og det svarer til en strøm af fotoner gennem pupillen på ca 5000 pr sekund. Derimod behøver CCD-kameraets pixels kun ca 100 fotoner for at stjernen ses tydeligt i forhold til støjen. Bemærk også, at stavene (nattesyn) er ca 20.000 gange mere følsomme end tappene (dagsyn). Stavene er ikke til stede i den gule plet, som giver os det skarpe farvesyn om dagen. De findes derimod i stort tal udenfor den gule plet, og det er årsagen til, at man som astronom skal optræne evnen til at kigge lidt ved siden af de svage objekter.